Razrabotki

Учебно портфолио. Тема: Методи на обучение в педагогиката.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно портфолио  - 15 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ на методите на обучение
 3. Казус
 4. Разсъждения
 5. Заключение

Литература: 

 • Георгиева, Станка, Съвременни методи и учебни технологии в обучението по история, Научни трудове на русенския университет, Том 47, Серя 9, 2008.
 • Гюрова, Вяра, Интерактивно за интерактивните методи на обучение, /Вяра Гюрова, Ваня Божкилова/, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, 99, N Педагогика, с. 51-90, 2007.
 • Педагогика, 2010.
 • Попов, Т., и кол. Теория на обучението. Дидактика. Втора част. Габрово, 2015.
 • Тодорина, Д., и кол. Педагогика. Дидактика. Част 3. с. 85
 • Цветанска, Силвия. Спорни и безспорни тези за интерактивните методи в началното училище / Силвия Цветанска. // Начално образование (София), 2006, N 5.