Razrabotki

Портфолио. Тема: Методи на обучение. 2 вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Учебно портфолио - 15 страници

Съдържание

 1. Увод
 2. Теоретичен анализ на методите на обучение
 3. Характеристика на методите на обучение
 4. Методи за активиране на познавателна активност и дейност на учениците

 

 • Практическа част
 1. Практически метод за развитие на познавателната дейност на учениците
  • Сюжетен урок за усвояване на нови знания.
 2. Анализ на резултатите от сюжетен урок за нови знания На тема „Рожден ден”
 3. Заключение

Използвана литература:

 • Андреев М., Дидактика, Народна просвета, София, 1987.
 • Блум Б., Таксономия на образователните цели, http://blog.net/obrzovanie
 • Василева, Е., „Детето в началното училище”, С., 2002.
 • Гюрова, Вяра, Интерактивно за интерактивните методи на обучение, /Вяра Гюрова, Ваня Божкилова/, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, 99, N Педагогика, с. 51-90, 2007.
 • Даскалова, Ф., „Аз бях майка на вундеркинд”, изд. “Даниела Убенова” 2005.
 • Мадолев, В. Конгнитивна психология. Благоевград, 2007
 • Попов, Т., и кол. Теория на обучението. Дидактика. Втора част. Габрово, 2015.
 • Педагогика, 2010.
 • Радев П., Същност и техники на ученето и преподаването, Пловдив, 1997.
 • Стоименова, Я., „Урокът по математика в 1-4 клас. Основни учебни дейности”, УИ „Неофит Рилски”, Бл., 2007.
 • Тодорина, Д., „Стратегия за развитие на надарените ученици”, изд. „Неофит Рилски”, Бл., 2001
 • Тодорина, Д., и кол. Педагогика. Дидактика. Част 3.
 • Цветанска, Силвия. Спорни и безспорни тези за интерактивните методи в началното училище / Силвия Цветанска. // Начално образование (София), 2006, N 5.