Razrabotki

Методи на психологични изследвания

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание:

  1. Въведение:
  1. Значение на методите за психолого-педагогически изследвания:
  1. Видове методи за психолого-педагогически изследвания

3.1.Наблюдение

3.2.  Самонаблюдението

3.3. Психолого-педагогически експеримент

3.4.Социометрични методи

3.5. Моделиране

3.6. Биографично проучване

3.7. Метод на експертните оценки

3.8. Контент-анализ на информация

3.9. Анкетен метод

3.10. Тестови методи

3.11. Проучване продуктите от дейността на учениците

  1. Групи на методите за психологични изследвания
  1. Етапи и специфика на психолого-педагогическото изследване
  1. Заключение и изводи

 

Използвани източници:

  1. Милкова, Р.; Петрова, Б.; Иванов, М.; Иванов, Ст. Обща, възрастова и педагогическа психология. Ш., И “Алтос” 1993.
  2. Мутафова, М, Въпроси на възрастовата и педагогическа психология“, Бл., 2015
  3. Оракова, М., „Рефлексивното Аз”, Университетско издателство „Неофит Рилски” , Бл., 2000.