Razrabotki

Методи на формообразуването чрез стружкоотнемане

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Методи на формообразуване чрез стружкоотнемане
 3. Формообразуване на предхождащата грапавост
 4. Високоскоростна механична обработка

Приложение

Литература:

 • Андонов, И., Я. Бекеш. Анализ и синтез на технологичните процеси в машиностроенето. Изд. „Техника-Алфа“, София-Братислава, 1984.
 • Вачев А. А., Рязане на материалите, Част 1: Геометрични, кинематични и технологични параметри на процеса рязане, ТУ Пловдив, Пловдив, 2000.
 • Велчев С.,И. Колев, К. Иванов, Изследване влиянието на дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане - І част, Хипотетични математични модели, Международен конгрес – Машиностроителни технологии, Варна, 2004
 • Велчев С., И. Колев, К.Иванов, Изследване ефекта на взаимодействие на скоростта на рязане и дебелината на срязвания слой върху специфичната сила на рязане при струговане, Научни трудове на РУ “А. Кънчев”, Русе, 2004
 • Вичев С., К. Иванов, Съпротивителен момент при нарязване на триъгълна резба с кръгли комбинирани плашки, НК МММЕ – Сливен, 2008.
 • Димитров В. П., Силови зависимости при резбонарязване, Дисерт. труд – автореферат, РУ „А.Кънчев”, Русе, 2003.
 • Иванов В. К., К. А. Иванов, Иванов А. К., Затиловане на резбонарязващи плашки, НК на НТС - МТМ`09, София, 2009.