Razrabotki

„Методът“ Монтесори – среда, елементи и взаимосвързаност

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници 

Съдържание

  1. Въведение
  2. Анализ на метода на възпитание и образование на Мария Монтесори
  3. Заключение

Използвана литература: 

Георгиева, Е., Е. Драголова. Сензорното възпитание по метода на М. Монтесори. Издателство „Диамант“, Ямбол.

2)   Иванова, Т., Идеите на Мария Монтесори и предизвикателствата пред българското образование/Тинка Иванова//Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от Конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2015.

3)   Илиева, Ганка. Педагогическата теория и практика на Мария Монтесори. Сп. Образование// (София). 1993, № 1

4)   Колев, Йордан и др. Правото на детето на свобода и собственост: Идеи на реформаторската педагогика в днешния отглас/Йордан Колев, Блага Джорова.//предучилищно възпитание, № 3, 2006.

5)   Стойчева, С. Възгледите на Мария Монтесори за възпитанието и обучението на детето и приложението им в сферата на музикалното възпитание/Снежана Стойчева. (История на образованието и педагогическите умения). //Педагогика (София), 2010, № 3

6)   Тимошенко, Е. Чудото Монтесори. Издателство „Асеневци трейд“. 2015.