Razrabotki

Методът Мотесори – същност, основни характеристики

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Рарзаботка - 13 страници 

Съдържание

  1. Анализ на метода на Мария Монтесори
  2. Методът Монтесори в опитната работа
  3. Примерни педагогически ситуации
  4. Заключение

 

Използвана литература

  • Георгиева, Е., Е. Драголова. Сензорното възпитание по метода на М. Монтесори. Издателство „Диамант“, Ямбол, с. 3
  • Иванова, Т., Идеите на Мария Монтесори и предизвикателствата пред българското образование/Тинка Иванова//Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука: Сборник с доклади от Конференция с международно участие, проведена на 6-8 юни 2014 г., организирана от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 213
  • Илиева, Ганка. Педагогическата теория и практика на Мария Монтесори. Сп. Образование// (София). 1993, № 1, с. 78
  • Колев, Й. История на педагогиката: преходът към училищен живот. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011
  • Стойчева, С. Възгледите на Мария Монтесори за възпитанието и обучението на детето и приложението им в сферата на музикалното възпитание/Снежана Стойчева. (История на образованието и педагогическите умения). //Педагогика (София), 2010, № 3, с. 118
  • Тимошенко, Е. Чудото Монтесори. Издателство „Асеневци трейд“. 2015, с.51