Razrabotki

Метод на счетоводството. Счетоводен баланс

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 24 страници

Съдържание:

 1. Увод
 2. Метод на счетоводството
 3. Същност и съдържание на счетоводния баланс
 4. Основни принципи и изисквания при формиране структурата на счетоводния баланс
 5. Строеж на счетоводния баланс
 6. Видове балансови статии
 7. Видове счетоводни баланси
 8. Изисквания към изготвянето и информационни връзки на годишния счетоводен баланс.
 9. Анализ на балансовата печалба

Използвана литература:

 1. Башева, С. и колектив, Основи на счетоводството,УИ „Стопанство“, С.,
 2. Душанов, Иван. Обща теория на счетоводството, Ромина, 2008.
 3. Косев, Димитър. Счетоводство, С.,
 4. Ковачев, Александър. Печалба и счетоводното й отразяване, С.,
 5. Стоянов, Стоян. Счетоводтсво. Основен курс., С., 2010
 6. Филипов,Счетоводство, С., 2011.