Razrabotki

Механизъм за изграждане на стратегия на фирмата

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници

Съдържание:

 1. Същност на стратегическото планиране
 2. Процес на стратегическо планиране

2.1. Разработване на концептуално виждане

2.2. Възможност за реализация на основните насоки

 1. Стратегия на стратегическо планиране

3.1. Маркетингова стратегия

3.2. Инвестиционна стратегия

3.3. Производствена стратегия

3.4. Ценова стратегия

3.5. Социална  стратегия

3.6. Управленска стратегия

 1. Стратегии на организацията

4.1. Фирмена стратегия

4.2. Функционални стратегии

4.3. План на бизнес портфейла на компанията

 1. Характеристика на стратегията.
 2. Етапи на развитие на фирмено планиране

6.1. Бюджетното планиране.

6.2. Пазарно планиране

6.3. Стратегическото планиране

 1. Осъществяването на ориентирано към постигане на целите фирмено планиране

7.1. Принцип на участието

7.2. Принцип на непрекъснатост

7.3. Принцип на холизма

7.4. Принципа на оптималнос

 1. Изводи
 2. Заключение

Използвана литература:

 1. Доралийска, А., „Стратегически мениджмънт“, С., 2008
 2. Палешутски, К., „Управление на средни и големи фирми“, Бл., 2011
 3. Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство”, С., 2008 г.