Razrabotki

Мисленето в процеса на обучението

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - разработка (реферат)

Съдържание:

 1. Увод
 2. Формиране на мисленето при учениците
 3. Основни проблеми на мисленето при ученици
  • Кратки данни за развитието на мисленето
 4. Мисленето и образователната система
 5. Методи за развитие на личностното мислене на учениците
 6. Заключение

Използвана литература:

 1. Де Боно, Ед.Как да развием творческото мислене. София., 2009.
 2. Десев, Л. Психология на творчеството. София., 2011
 3. Кръстев, Л. Особености на детското мислене. Юбилеен годишник на ФППП , Благоевград, 1999.
 4. Мутафова, М., „Самопознанието в обучението на талантливите студенти”, Бл., 2007.
 5. Николов, П. Педагогическа психология. Закономерности на логическото познание. Университетско издание „Неофит Рилски”, Блг. 2007.
 6. Пирьов, Г. Проблеми на когнитивната психология. Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, С. 2000.
 7. Пеев, С., Р. Стаматов. Развитие на детското мислене, Пловдив, 1994.
 8. Стаматов, Р. Детска психология. Издателска къща „Хермес”,Пловдив, 2000, 2003.