razrabotki

Многоезиково обучение и междукултурност. Билингвизъм в училище

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - реферат

Съдържание

 1. Увод
 2. Мултикултурно и интеркултурно образование
 3. Билингвизъм и училище
 4. Готовност за училище на деца билингви
 5. Особености на работата с деца от малцинствата
 6. Дидактически проблеми на работата с деца от малцинствата
 7. Подготовка на учители за интеркултурно образование

Използвана литература

 1. Димова, Л, Ромите: Другото измерение на промените, С, 2004
 2. Нешкова, Р. Езиковата компетентност на учениците билингви от втори клас. Образование, С., 2010, №1
 3. Колева, И.. Билингвална технология.Рефлексивният подход за обучение на деца от ромски произход. С., Гея Либрис, 2003.
 4. Колева, И.. Педагогическа технология в междуетническа среда /рефлексивни аспекти/. Предтечи, 2001.
 5. Колева, И.. Педагогическа технология в междуетническа среда/рефлексивни аспекти/. – Д о м, д е т е, д е т. г р а д и н а, 2003, №3.
 6. Сотирова, М. Интеркултурни процеси в образованието, 2010.