Razrabotki

Модели на Училище за родители

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

  1. Връзка между семейството и училището
  1. Сфери на родителското участие. Модел на Епщайн.
  1. Доминиращи комуникативни стратегии в поведението на родителите
  1. Модели на взаимоотношения между учители и родители в училище
  1. Наименование на модела

Проявления на модела във взаимоотношенията учители – родители

Характеристики на комуникацията между учители и родители

  1. Практически ориентири за изграждане на партньорска комуникация с родителите

 

 

Източници:

  • Мост към бъдещето. Сътрудничество между родители, училища и общности Редактирано от: д-р. Фредерик Смит, проф. д-р Кейс ван дер Волф, проф. д-р Питър Слигърс. Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen, 2001.
  • Пенев, Р. “Проучване насочеността на семейното възпитание към подготовката за училище”, том 82, 1992.
  • Пенев, Р. “Семейството и личностната готовност за училище”, 1998.