Razrabotki

Моралното образование в България

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 11 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Същност на морала в образованието
  3. Морално образование в България
  4. Заключение

Литература:

  • Великов, Н., Пазарна икономика и развитие на образованието, С., 2005.
  • Програма „Учене през целия живот”
  • Закон за училищно образование
  • Министерство на образованието и науката