Razrabotki

Морфология на корен

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници + ИЛЮСТРАЦИИ 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛНО РАЗВИТИЕ

УСТРОЙСТВО.

НАДЕБЕЛЯВАНЕ НА КОРЕНА.

ФУНКЦИИ

ВИДОИЗМЕНЕНИ КОРЕНИ

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Георгиев Г., Чакалова Е., 2004, Анатомия и морфология на растенията, УИ „Св. Климент Охридски”, С., с. 402.
  2. Живкова Т., 2003, Анатомия и морфология на растенията – ІІ част, Растителна органография и размножаване на растенията, Изд. “Антос”, Шумен, с. 335.
  3. Нинова Д., 2003, Анатомия и морфология на растенията, Изд. на ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, с. 283.