Razrabotki

Морфология на лист

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 18 страници + ИЛЮСТРАЦИИ 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЪВЕДЕНИЕ ……………………………………………......................…………….3

 

МОРФОЛОГИЯ НА ЛИСТ ………………………………………………….…….3

 

ЧАСТИ НА ЛИСТАТА……………………………………………………………..4

 

ВИДОВЕ ЛИСТА…………………………………………........................................5

 

ЖИЛКУВАНЕ (НЕРВАТУРА НА ЛИСТАТА………………………………….11

 

ЛИСТОРАЗПОЛОЖЕНИЕ – ЛИСТНА МОЗАЙКА…………………...……..12

 

ХЕТЕРОФИЛИЯ И АНИЗОФИЛИЯ…………………………...……………….13

 

РАЗМЕРИ И ТРАЙНОСТ НА ЛИСТАТА………………………………..…….13

 

МЕТАМОРФИЗИ НА ЛИСТАТА……………………………………………..…14

 

ЛИТЕРАТУРА ………………………………………….………………………….18

 

 ЛИТЕРАТУРА:

  • Ваклинива, Ст., Г. Кименив. 1982, Физиология на растенията. Изд. „Наука и изкуство“, София, с. 428
  • Димитров, С, Д. Делипавлов и др., 1984, Ботаника. Изд. „Земиздат“, София, с. 113-125
  • Кименов, Г.,1994, Физиология на растенията. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, с. 144
  • Нинова, Д., Д. Воденичаров. 1983, Ръководство за самостоятелна подготовка по анатомия и морфология на растенията. Изд. „Наука и изкуство“, София, с. 7
  • Тошев, А, Д. Коларов. 2007, Ботаника. Изд. „Дионис“, София, с. 187