Razrabotki

Мотивацията като управленска функция и удовлетвореност от труд

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 16 страници 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. УВОД
 2. ИЗЛОЖЕНИЕ
  • Мотивацията в психологията – основни характеристики
  • Същност и видове мотивация
  • Мотивация на работната сила
 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 • Ангелов А. (1996) Основи на мениджмънта, София.
 • Вачкова, Е и колектив (2005) Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, София.
 • Величков, А. (1999) Личност и вътрешна мотивация. Психология на вътрешния контрол. София.
 • Иванов И., и др. (1999) Основи на мениджмънта, ИПК “Св. Евтимий Патриарх Търновски” Велико Търново.
 • Маслоу, Ейбрахом. (2001) Мотивация и личност. Издателска къща „Кинеа“.
 • Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. (2007) Педагогическа психология. Благоевград.
 • Палешутски, К. (2011) Управление на средни и големи фирми, Благоевград.
 • Рибарска, Е.,В.Василев (2006) Управление на човешките ресурси в публичната сфера, Алфаграф, София.
 • Славин, Р. (2004) Педагогическа психология. Издателство Наука и изкуство. София.