Razrabotki

Мотивация в обучението

Продажна цена Цена 25.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

9 страници - реферат

Съдържание

  1. Увод
  2. Мотивация на учениците за активна учебна дейност
  3. Заключение

Литература:

  • Гюрова, В. и колектив. Интерактивността в учебния процес. С., 2006.
  • Иванов, И. Интерактивни методи на обучение, С., 2004.
  • Николов, П. и колектив. Педагогическа психология. Бл.,, УИ  „Неофит Рилски”, 2007.
  • Оракова, М., „Рефлексивното Аз”, Университетско издателство „Неофит Рилски” , Бл., 2000.