Razrabotki

Мотивация за постижения в учебната дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

22 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 1. Емоциите в подкрепа на обучението
 1. Структура на мотивационната система на учебната дейност
 1. Собствени мотиви на учебна дейност
 1. Отношение към ученето, готовност и установка за учебна дейност
 1. Мотивация за учебна дейност
 1. Мотивация за постижение и закон на Йеркс – Додсън      

            Заключение

       

Литература:

 • Бонева, Л. Професионалното усъвършенстване, квалификацията и развитието – важни фактори за мотивиране на учителските кадри.//Сп. Педагогика, бр.1/2009.
 • Маслоу, Ейбрахам.Мотивация и личност. С., 2001.
 • Мереджанова, Я. Прогесионално и кариерно развитие в структурата на една академична проблематика//сп. Педагогика, бр. 6/2002.
 • Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. Бл.,2007.
 • Оракова, М., „Рефлексивното Аз”, Университетско издателство „Неофит Рилски” , Бл., 2000.
 • Славин, Р.Педагогическа психология. Издателство Наука и изкуство.  С., 2004.