Razrabotki

Мотивация и развитие на мотивите в учебния процес

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 1. Мотивация за учебна дейност
 1. Значение на мотивите в учебния процес
 2. Особености на учебната мотивация
 1. Мотивация на учениците за активна учебна дейност
 1. Формиране на мотивите в процеса на обучение и възпитание.
 1. Структура на мотивационната система на учебната дейност
 1. Собствени мотиви на учебна дейност
 1. Заключение


Литература:

 • Десев, Любен. Педагогическа психология, София, 2001.
 • Гоцева, А. Локализация на контрола и мотивация за учене в юношеска възраст. Психология Журнал. 2007.
 • Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. УИ  „Неофит Рилски. Бл.,2007.
 • Оракова, М., „Рефлексивното Аз”, Университетско издателство „Неофит Рилски”, Бл., 2000.
 • Славин, Р., Педагогическа психология. Издателство „Наука и изкуство“, София., 2004.
 • Уилямс. М. и Стърнбърг, Р., Педагогическа психология. София, 2014.
 • Янкулова, Й., Мотивационна и когнитивна регулация на ученето, София, ЛИК, 2001.