Razrabotki

Мотивация на личността

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Същност на мотивацията
 3. Видове и форми на мотивация
 4. Процесът на мотивация
 • Влиянието на опита.
 • Влиянието на очакванията
 1. Фактори, влияещи на мотивацията
 • Нужди
 • Условия, водещи до задоволяване на нуждите
 • Задоволство и мотивация
 • Отношението между мотивацията и изпълнението
 • Мотивация и способности
 • Ефектът на високата мотивация
 1. Модели на мотивация
 • Рационалният човешки модел.
 • Модел на човешките взаимоотношения
 • Модел за самоактуализиране
 • Комплексен модел
 1. Мотивационни стратегии
 • Опростенчески подходи
 • Мотивационни методи
 • Пари

Налагане на изисквания    

Мотивиране чрез самата работа

Наградата и признаване на постиженията

Упражняване на ръководството

Изграждане на екип

Обучение и равитие на хората

Елиминиране на отрицателните неща

 • Събиране на мотивационния пакет

Заключение

Използвана литература:

 • Величков, А., Личност и вътрешна мотивация. Психологич на вътрешния контрол. С., 1999
 • Илиева, С., Организационно развитие, СУ., 2006
 • Мутафова, М., Изследване на структурата на темперамента. Годишник по психология, год. 2, бр, 2, 2011
 • Маслоу, Ейбрахом. Мотивация и личност. Издателска къща „Кинеа“, 2001
 • Стоянов, В., Организационна психология, Псидо, Бс., 2005
 • Паунов, М., ‘Мотивацията’, С., 2005