Razrabotki

Мотивация на труда

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание:

 1. Увод
 1. Теоретичен обзор на феномена мотивация
 1. Същност и видове мотивация
 1. Мотивация на работната сила
 1. Заключение

Използвана литература:

 • Ангелов А., Основи на мениджмънта, София, 1996.
 • Бодурова П., Организационно поведение, 19
 • Вачкова, Е и колектив, Ефективно управление на човешките ресурси – практически наръчник, РААБЕ, С., 2005.
 • Иванов И., и др., Основи на мениджмънта, ИПК “Св. Евтимий Патриарх Търновски” Велико Търново, 1999.
 • Илиева С., Организационно развитие, СУ., 2006.
 • Рибарска, Е.,В.Василев., Управление на човешките ресурси в публичната сфера, Алфаграф, С., 2006.
 • Савов В., Мениджмънт - тренинг, София, ВТМ и Репротим, 1992.
 • Савов В., Основи на управлението, София, УИ"Стопанство", 1996.