Razrabotki

Мотивация на учебната дейност

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

15 страници - разработка (реферат)

Съдържание:

 1. Увод
 1. Учебна дейност и мотивация за учене
 1. Същност и специфика на учебната дейност на учениците в началния етап на основното образование
 1. Същност на понятието „мотивация за учебна дейност на учениците” в началните класове
 1. Повишаване на мотивацията за учене на учениците в началните класове
 1. Препоръки към практиката
 1. Заключение

         Използвана литература:

 1. Десев Л., „Педагогическа психология”, София, 2003г.
 2. Кръстев Л., „Педагогическа психология”, Благоевград, 2007г.
 3. Кирилова И., „Роля на мотивацията в процеса на опознаване на природата”,сп.Начално образование,4, 2010г.
 4. Тенева М., „Комуникативната компетентност като фактор за осъществяване на педагогическите взаимодействия”,сп.Начално образование, 4, 2010г.