Razrabotki

Мотивирането в управлението на организациите за социална работа

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание:

  1. Същност и значение на мотивирането като управленска функция
  2. Процесът на мотивиране
  3. Теории за мотивацията

3.1. Съдържателни теории

3.2. Процесуални теории

3.3. Интегративен модел на мотивацията

  1. Методи за мотивиране на персонала в организациите за социална работа

 

Литература:

  1. Младенов, Ю. и В. Терзиев, Управление на човешките ресурси, Русе, 2011
  2. Самоукина Н.В, Ефективна мотивация на персонала, С., 2011г.
  3. Симеонова, Р. Управление на социалната работа като дейност и система. Издателство „Ибис“, С., 2011 г..
  4. Христов, С., Христова, Т. “Мотивацията” – Сита МБ – 1992 г.