Razrabotki

Мотивиране на персонала във фирма “ Авист ЕООД”гр. София

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание:

Увод

 1. Определение и видове мотивация

  1. Кратка характеристика на предприятието.
  1. Мотивационни фактори
  2. Структура на възнагражденията като мотивиращ фактор
  3.  Стимули и санкции.
  1. Стимулиране чрез използване на нови форми и системи на трудовото възнаграждение.
  1. Работното място като мотивиращ фактор

Заключение

Използвана литература:

  1. Ангелов, А. “Организационно поведение” – София – 2004 г.
  2. Марин Паунов „Организационно поведение” София – 2006 г.
  3. Бодурова, П. “Стратегическо управление на фирмата” – Варна – 2003 г.
  4. Илиев, И “Мотивация на персонала” –2007 г.