Razrabotki

Мотиви, мотивация и развитие на личността

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

23 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 1. Мотиви, мотивация и развитие на личността
 1. Същност на мотивацията и мотивите в психолого-педагогическата литература
 1. Съдържателни теории за мотивация
 1. Заключение

Използвана литература:

 1. Величков, А., Личност и вътрешна мотивация. Психология на вътрешния контрол. С., 1999
 2. Захаринова, М. Мотивация и професионална адаптация.//Сп. Образование и професия. бр.3/1996.
 3. Илиева, С., Организационно развитие, СУ., 2006
 4. Мутафова, М., Изследване на структурата на темперамента. Годишник по психология, год. 2, бр, 2, 2011
 5. Маслоу, Ейбрахом. Мотивация и личност. Издателска къща „Кинеа“, 2001
 6. Николов, П., Н. Александрова, Л. Кръстев. Педагогическа психология. Бл.,2007.