Razrabotki

Музикални дейности в детската градина

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 10 страници

 

Съдържание

  1. Увод
  2. Музикални дейности в детската градина

3.Основни музикални дейности

3.1. Възприемане на музика

3.2. Възпроизвеждане на музика

3.2.1. Пеенето

3.2.2. Свиренето

3.2.3. Движенията с музика с

3.3. Съчиняване на музика

  1. Заключение

Използвана литература: 

  1. Атанасова, Ан. Развитие на музикалните способности в предучилищна възраст. Благоевград, 1994г..
  2. Вардарева, В., Психолого-педагогически основи на музикалната компетентност на децата от предучилищна възраст, Сандански, 2012г..
  3. Вардарева, В., Педагогическо взаимодействие дете – музика, София, КН.3 на сп. Предучилищно възпитание, 1999 г.
  4. Колев, Й. Творческо музикално развитие на децата от предучилищна и начална училищна възраст. С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1995.
  5. Николова, Е. Методика на музикалното обучение за предучилищна възраст. С., „Никс Принт”, 2004.