Razrabotki

Музикотерапия в помощ на децата със Специални образователни потребности

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 14 страници

Съдържание

 1. Ефект и функции на музикотерапията при деца със СОП
 2. Арттерапия и артпедагогика в помощ на децата със СОП
 3. Развитие на музикалната дейност при деца със СОП
 4. Техники, свързани с възприемане на музика
 5. Заключение

Използвана литература:

 • Дубинец, Ю. Профилактика школьной дезадаптации младших подростков средствами артпедагогики, 2012, <http://nsportal.ru>
 • Медведева А., Ю. Левченко, Н. Комиссарова, А. Добровольская, Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании. Москва, Издательский центр „Академия“, 2001. http://psychlib.ru/mgppu/MAaso2001/AML-001.htm
 • Тополска, Е. Изкуството в интегрираното образование на деца със специални образователни потребности. – В: Изкуството и интеграцията на деца със специални образователни потребности. София, СВЕТОВИТ, 2009, 6–26.
 • Тополска, Е. Педагогическа подкрепа за ученици с хиперактивно поведение и дефицит на внимание. Целодневно обучение, 2012, № 2, 12–25.
 • Терзийска, П. Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда. Благоевград, 2012
 • Терзийска, П. Съвременни изменения на специалното образование. Бл., 2009
 • Попов, Т. Арт-терапия при децата. София, 2008
 • Eisner, Е. The Arts and the Creation of Mind“, 2002, <http://www.yale.edu/yup/pdf>