Razrabotki

Мултикултурна класна стая. Особености на работа с деца от различни малцинствени групи

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници 


Съдържание

 1. Увод
 2. Мултикултурна класна стая
 3. Млтикултурна социализация в класната стая
 4. Интеркултурна интеграция
 5. Проблеми на обучението в мултикултурна класна стая
 6. Заключение

Използвана литература

 1. Андонова, А. Интеркултурно образование. 1996
 2. Баева, М. Педагогика на приобщаването – включващо образование. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2009
 3. Иванова, И. Образованието: мулти или интеркултурност. Шумен, 2002
 4. Иванов, И. Интеркултурно образование, Шумен, 1999, с. 42-47.
 5. Нунев, Й. Ромите и процесът на дсегрегация в образованието. С., 2006
 6. Нунев, Й. Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в образованието с фокус към интеграцията на уязвимите малцинства. С., 2009
 7. Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българскотоучилище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010