Razrabotki

Мултикултурна социализация на ученици от етнически малцинства в класната стая

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 15 страници 

Съдържание

 1. Увод
 2. Мултикултурна социализация на ромските ученици в класната стая
 3. Собствено проучване (чрез анкета на учители) 
  • Анализ на получените резултати
  • Изводи
 4. Заключение

Използвана литература:

 1. Андонова, А. Интеркултурно образование. 1996.
 2. Андреев, М. Образование и общество. С., 2001.
 3. Баева, М. Педагогика на приобщаването – включващо образование. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 2009.
 4. Иванова, И. Образованието: мулти или интеркултурност. Шумен, 2002.
 5. Иванов, И. Интеркултурно образование, Шумен, 1999, с. 42-47.
 6. Колева, М. Стратегии за приобщаване на ромското дете към училищната среда В: Технологични аспекти на интеркултурното образование. Бл-д, 2009.
 7. Нунев, Й. Ромите и процесът на дсегрегация в образованието. С., 2006.
 8. Нунев, Й. Мениджмънт на етнокултурното разнообразие в образованието с фокус към интеграцията на уязвимите малцинства. С., 2009.
 9. Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българскотоучилище. Сп. „Стратегии на образователната и научната политика“, бр.4/2010.