razrabotki

Мултикултурност на света. Глобална култура. Културна синхронизация

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

Съдържание

  1. Понятие за мултикултурност
  2. Глобална култура.
  3. Културно обогатяване
  4. Заключение

Използвана литература

  1. Боева, Б., „Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация“, УНСС, с., 2014.
  2. Иванов, И.Интеркултурно образование. Шумен,1999.
  3. Кънев, М., Глобализация и държавност, Свищов, 2010.
  4. Проданов, В., Културата в прага на трихилядолетието, Фондация „Човещина”, С., 2000.