Razrabotki

Насилието – нарушаване на човешките права Приоритет: Домашно насилие

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание:

 1. Увод
 1. Насилие – нарушаване на човешките права
 1. Насилието в социално-психологическите теории
 1. Форми на насилие
 1. Изход от ситуацията на домашно насилие
 1. Правна уредба на проблема с насилието
 1. Заключение

 

Използвана литература:

 1. Воденичаров, П., Закон и контрол, мъжественост и насилие. Дискурси на престъпността, Изд. “Корект”, Благоевград, 2002
 2. Деметра (Насилие и човешки права), 2000:5
 3. Закон за защита срещу домашното насилие. Държавен вестник, бр. 30, 2016
 4. Златанова, В., Домашното насилие, Изд. “Унипрес”, С., 2001
 5. Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004
 6. Наказателен кодекс, Изд. “Нова звезда”, С., 2004
 7. Семеен кодекс, Изд. “Нова звезда”, С., 2004
 8. Стоилова, Р., Неравенство и общностна интеграция, Изд. “Лик”, С., 2001
 9. Спасовска, Л., променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002
 10. Стоилова, Р., Женското предприемачество. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Г. Фотев и Р. Стоилова, С., 2000
 11. Стоилова, Р., Неравенство и общностна интеграция, Изд. “Лик”, С., 2011
 12. Фотев, Г., Жените: равноправие, различие и неравенство. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Фотев, Г. и Стоилова, Р., С., 2000
 13. Фондация “Свободна и демократична България”, Моите права, София