Razrabotki

Насилие в семейството

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

13 страници - реферат

Съдържание:

 1. Увод
 2. Семейното насилие в социално-психологическите теории
 3. Форми на домашно насилие
 4. Причини за насилие в семейството
 5. Изход от ситуацията на домашно насилие
 6. Насилието в семейството като социален проблем в България
 7. Заключение

Използвана литература:

 1. Воденичаров, П., Закон и контрол, мъжественост и насилие. Дискурси на престъпността, Изд. “Корект”, Благоевград, 2002
 2. Закон за защита срещу домашното насилие. Държавен вестник, бр. 30, 2006
 3. Златанова, В., Домашното насилие, Изд. “Унипрес”, С., 2001
 4. Златанова, В., Нелегитимно насилие, ИК “Квазар”, С., 2004
 5. Спасовска, Л., променящият се брак в България, Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, С., 2002
 6. Стоилова, Р., Женското предприемачество. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Г. Фотев и Р. Стоилова, С., 2000
 7. Стоилова, Р., Неравенство и общностна интеграция, Изд. “Лик”, С., 2001
 8. Фотев, Г., Жените: равноправие, различие и неравенство. В: Жените: справедливост днес. Ред.: Фотев, Г. и Стоилова, Р., С., 2000