Razrabotki

НАТО: създаване, основни органи, начин на вземане на решения, върховни главни командвания

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - теоретична разработка

СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. Увод
 2. Създаване и същност на НАТО
 3. Цели и  задачи  на  НАТО 
 4. Висши ръководни  органи  на  НАТО
 1. Работа на организацията
 2. Изводи и заключение

Използвана  литература:

 • Александров, Евг., Международните отношения през XX век, сп. Международни отношения, бр. 1, 2000
 • Георгиева, Вера (превод от  английдки  език),“Рекунструиране  на  промишлената  и технологичната  база  на отбраната  и  бъдещите  членки  НАТО” , София  2000
 • Йелавич, Б; История на Балканите XX век
 • Кастелан, Ж; История на Балканите XIV – XX в., изд. Къща Хермес
 • Манчев, Кр; История на Балканите
 • Спасов,Красимир, “Правила за  социални  контакти  в  НАТО”, Военно  издание, София,1999 г.