Razrabotki

Националната история в контекста на евроинтеграцията

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 19 страници

Структура:

Увод

  1. Инициативите на Съвета на Европа.
  2. Национални символи и митове.
  3. Малцинствата и историческото образование.
  4. Историята която разделя.
  5. Официалната и популярната история.
  6. Национална или националистическа история.
  7. Заключение

Използвана литература:

  1. Паев, К. Европейската интеграция и проблемите на историческото образование в България. Благоевград 2004.
  2. Йорданова, Я. Балканските учебници насаждат предразсъдъци. – В. Дневник, бр. 9, год. І, 21 февруари, 2001, с. 6.
  3. Шопов, Й. Дидактически проблеми на историята, Университетско издателство “Климент Охридски”, С. 1991