Razrabotki

Национална сигурност – същност, функции и приоритети

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - реферат

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Увод
 2. Изложение
 3. Същност на понятие за сигурност
 4. Сигурност на обществото
 5. Сигурност срещу неприкосновеност
 6. Принципи за гарантиране на сигурността
 7. Субекти и обекти на националната сигурност
  • Обща характеристика на субектите на националната сигурност
  • Обекти на сигурността

Използвана литература:

 • Бахчеванов Г. “Система за национална сигурност” В.а “Г.С.Раковски”. С. 2007
 • Бекярова Н., Демография и сигурност, С., 2004.
 • Величков, Ив., и кол., ."Сигурност", изд. „Екопринт”, С., 2002
 • Величков, Ив., "Сигурността в административнотериториалната единица", Изд. „Екопринт”, С., 2006
 • Слатински Н. “Националната сигурност-аспекти,анализи, алтернативи”.С. 2004,
 • Стефанов, Г., „Теория на междунардната сигурност”, С., 2008.