Razrabotki

Начало и развитие на политическата география и геополитика в България до средата на XX век

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 12 страници

Съдържание

 

 1. Възникване на геополитическата теория
 1. Възникване на политическата география и геополитика в България
 1. Българско геополитическо съзнание – историческо развитие
 1. Заключение

Използвана литература:

 • Ганчев, П. България и Русия в епохата на глобалните предизвикателства. – Международни отношения, 1998, № 2.
 • Добрев, П. Светът на прабългарите.С., 1994.
 • Зайферт, Й.-Л. Световните революционери (от Богомил през Хус до Ленин). С., 1994.
 • Русев, М. Анатомия на глобалното геополитическо противостоене. – Военен журнал, 1994, № 2.
 • Русев, М., Обществена география. София, 2008.
 • Карастоянов, Ст., Политическа география. Геополитика. Геостратегия. София, 1997, 2001.
 • Русев, М. Политическа география геополитика и сигурност. Издателство „Св. Климент Охридски“,София, 2017.
 • Русев, М., Геополитическа интерпретация на съвременните българо-турски отношения. – Демократически преглед, 51, 2003, с. 107, 109, 110.
 • Русев, М., Геополитическа интерпретация на съвременните българо-турски отношения. – Демократически преглед, 51, 2003, с. 112-113
 • Русев, М. Политическа география геополитика и сигурност. Издателство „Св. Климент Охридски“,София, 2017.
 • Макиндер, Х. Географската ос на историята. – Военен журнал, 1998, № 1.
 • Степанов, Ц. Българската държава – VІІ в. – средата на ХІ в. Борбата за короната на „степната империя” – История на българите: потребност от нов подход. Ч.2. Д., 1998.
 • Тодев, И. Към друго минало. С., 1999.