razrabotki.net

Начини за подобряване на конкурентоспособността на промета на фирма “Зара стил” ЕООД

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - разработка

Съдържание:

1.Увод

2. Конкурентна основа на стратегията

3. Представяне на фирма “Зара стил” ЕООД

4. Анализ на конкуренцията на “Зара стил” ЕООД

5. Ценови анализ

6. Конкурентни позиции на фирма "Зара стил" ЕООД

7. Процес на определяне на конкурентната позиция на “Зара стил” ЕООД

 8. Конкуренти на “Зара стил”

 9. Фактори, които оказват влияние за развитието на “Зара стил” ЕООД

 10. Заключение

 

Използвана литература:

  1. Димитров, Н., Стратегическо управление, Университетско издателство – Варна, 2001;
  2. Зафирова, Ц., Стратегическо управление, изд. „Наука и икономика” 2007;
  3. Танев, Т., Стратегическо управление на публичната сфера, „Военно издателство” ЕООД, 2008;
  4. Кудри, Дж., Бизнес стратегия, изд. „Класика и стил” ООД, 2005;
  5. Паунов, Марин, Стратегии на бизнеса, Университетско издателство стопанство, София 1997