Razrabotki

На какво ни учат различните случаи на социална изолация?

Продажна цена Цена 15.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 6 страници

Съдържание

  1. Увод
  2. Изложение
  3. Изводи и заключение

Литература:

  • Дюркем, Емил “За разделението на обществения труд“; София ; 2002
  • Дюркем.E ;“Елементарни форми на религиозния живот“; Изд. София - С.А. С., 1998
  • Дюркем, Емил. Самоубийството. С., 1998