razrabotki

Невербална комуникация

Продажна цена Цена 45.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

 23 страници - разработка

Съдържание:

 1. Въведение
 2. Методология на изследването
 3. Изложение
 4. /Истина е, че непрекъснато растат значението и ролята на невербалната комуникация в бизнес общуването и във всекидневните взаимоотношения между хората. За съжаление никак не са малко примерите за проява на некомпетентност и дори невежество по отношение на различните прояви на езика на тялото. Но рано или късно мениджърът и предприемача стигат до прозрението за големите възможности на усмивки и жестове, погледи и походки. Невербалните комуникационни канали са изключително ефективни средства за предаване на емоционални състояния, усещания и нагласи, защото къде интуитивно, къде целенасочено хората са ги опознали и си служат с тях........../

 5. Изводи, заключения и препоръки

Използвана литература:

 1. Андреева, Л. Социалното познание и междуличностното взаимодействие. София, 1998.
 2. Балтаджиева, Й. Психология на общуването. Ямбол, 1999.
 3. Илиев, В., Общуването. Същност динамика и развитие. Плевен, 2003.
 4. Евтимова, Ан., Ефективната невербална комуникация. С., 2011
 5. Стойков Л., Фирмена култура и комуникация, Университетско издателство „Стопанство”, София, 1995 г.
 6. Попова – Айкова Р., Бизнес кореспонденция, Университетска печатница на УНСС, София, 1995 г.
 7. Панайотов, Д., “Психология на бизнеса”, Сиела, С., 2001.