razrabotki

Невербална комуникация. Втори вариант

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - разработка

Съдържание

 1. Увод
 1. Невербална комуникация

3.Видове невербална комуникация

 1. Езикът на тялото или невербална комуникация
 1. Принципи на невербалната комуникация
 1. Техники за невербално общуване
 1. Заключение

     Използвана литература:

 1. Балканска П., „Психологични подходи в здравния мениджмънт”, София, Булвест 2000, 2009
 2. Евтимова, Ан., Ефективната невербална комуникация. С., 2011
 3. Вацлавик Пол, Бавелас Б. Джанет, Джаксън Дон - „Прагматика на човешкото общуване”, София, Наука и изкуство, 2005
 1. Илиев В. – „Общуването”, София, Леге артист, 2003
 2. Пийз А., Гарнър А., ”Езикът на тялото - Скритият смисъл на думите”, София, Сиела,  2000