razrabotki

Недействителност на административните актове

Продажна цена Цена 35.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание:

 1. Увод
 2. Нищожни и унищожаеми административни актове
 3. Нищожност на административните актове
 4. Унищожаеми административни актове
 5. Критерии за разграничаване на нищожни от унищожаеми административни актове
 6. Правни средства за отстраняване на недействителността на административните актове
 7. Заключение

Използвана литература

 1. Анастасов, И., А. Чалъков, Нов поглед върху българското административно право, София, 2000г. 
 2. Балабанова, Хр., Административно право и административен процес, Изд. Стопанство, София,  1997г.
 3. Дерменджиев, И., Д. Хрусанов, Д., Костов, Административно право на РБ, обща част, Изд. Сиби, София, 2012г.
 4. Зиновиева, Д., Компетентност на административните органи, Изд. Сиела, София, 2000 г.
 5. Лазаров, К., Недействителност на административните актове, Изд. Фенея, София,  2000г.  
 6. Хрусанов, Д., Административно право и административен процес- Наръчник
 7. Чешмеджиева, М., Административно право в схеми и определения, Изд. Пропелер, София, 2015г.

 

      РЕЗЮМЕ: В настоящата Научна разработка се разглеждат Недействителност на административните актове; Критерии за разграничаване на нищожни от унищожаеми административни актове; Правни средства за отстраняване на недействителността на административните актове; Нищожни административни актове; Унищожаеми административни актове

 

Ключови думи: недействителност, нищожни, унищожаеми, административни актове