razrabotki

Недействителност на сделките

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание:

1.Изясняване на термина недействителност на сделките

2.Същност и характеристика на недействителните сделки

3.Видове недействителни сделки

4.Основания за недействителност на сделките

5.Основания за унищожаемост на сделките

6.Предявяване на недействителността

7.Последици от недействителността на сделките

Използвана литература:

  1. Павлова, М. Гражданско право – обща част, С., 2002.
  2. Рачев, Ф. Гражданско право, С., 2003.
  3. Сталев, Ж. И кол., Българско гражданско процесуално право, изд. „Сиела”, 2012.
  4. Хорозов, Г., Основанията на нищотожност на сделките по чл.26, ал.2, сп. „Пазар и право”, 2003/4
  5. Лекционен курс по гражданско право