razrabotki

Недействителност на сделките в гражданското право

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

12 страници - курсова работа

Съдържание:

Увод

 1. Правна уредба на недействителността.
 2. Понятие за правна недействителност.
 3. Видове недействителни сделки.

          3.1. Нищожност

         3.2. Унищожаемост

         3.3. Частична нищожност/унищожаемост

3.4. Висяща недействителност.

 • Незавършен фактически състав.
 1. Последици от недействителността.

Литература:

 1. Павлова, М., Гражданско право. Обща част, изд. „Софи-Р”, 2002.
 2. Сталев, Ж. И кол., Българско гражданско процесуално право, изд. „Сиела”, 2012.
 3. Хорозов, Г., Основанията на нищотожност на сделките по чл.26, ал.2, сп. „Пазар и право”, 2003/4
 4. Обща теория на правото, Помагало от проф. Владимир Захаров, http://studentskigrad.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=218:2011-03-22-15-53-47&catid=60:2011-01-05-17-44-36&Itemid=111
 5. Laws BG, Недействителност на сделките – правна уредба, понятие и видове,
 6. http://www.lawsbg.com/lectures/74-grajdansko-pravo/401-nedeistvitelnost.html

 7. Лекции по право, Последици от недействителността на сделките, http://www.bg-pravo.com/2009/10/46.html