razrabotki.net

Недействителност на учредено търговско дружество – понятие, основания, процедура, последици

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници  - разработка

Съдържание:

  1. Увод
  2. Изложение

III. Заключение

Използвана литература:

  1. „Курс по Търговско право” – доц. Рая Илиева, доц. Ал. Иванов
  2. „Търговско право” – проф. Емил Златарев
  3. „Търговско право” – проф. д-р Иван Владимиров
  4. Търговски закон на Република България
  5. Закон за задълженията и договорите на Република България
  6. Гражданско – процесуален кодекс на Република България