Razrabotki

Независим одит на проектите

Продажна цена Цена 5.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

Разработка - 13 страници

Съдържание:

  1. Независим финансов одит
  2. Независим одит на проектите

3.2. Цели

  1. Обхват на одита

Източници:

  • Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 г. - 2013 г., Министерство на финансите
  • Списание „Диалог”, 2/2012
  • Христова, Т., „Независим финансов одит в България”, С., 2006
  • Национална стратегическа референтна рамка 2007 г. - 2013 г.