razrabotki

Необходимост от управление на кариерата – цели, етапи, средства и бариери.

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

16 страници - курсова работа

Съдържание:

1. Планиране на кариерата
1.1. Необходимост от планиране на кариерата
1.2. Планиране на кариерата – стъпка по стъпка
2. Необходимост от управление на кариерата
3. Система за кариерно развитие
4. Средства и програми при управление на кариерата
5. Професионално развитие, кариера, същност и етапи
6. Бариери за правене на кариера

Литература:

1.       Вачкова, Е. И колектив, Ефективно управление на човешките ресурси, С., 2005
2.       Гратън, Л., Жизнена стратегия, Класика и стил, С., 2003
3.       Каплан, Р., Стартегически карти, Класика и стил, С., 2006
4.       Рибарска, Е., В. Василев, Публичен мениджмънт, Бон, Бл., 2009