razrabotki

Нищожността на актовете в охранителното производство

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

10 страници - разработка

Съдържание

 1. Същност на нищожността в гражданското право и при нотариалното удостоверяване
 2. Видове нотариални удостоверявания
 3. Отказ на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване. Обжалване на отказа
 4. Съдебна практика

Библиография:

 1. Георгиев, И., Списание „Собственост и право“, 2011 г., кн. 07, достъпно на: http://www.trudipravo.bg/index.php/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-sobstvenost-i-pravo/menucontsp1/1554-otkazat-na-notariusa-da-izvarshi-notarialno-udostoveryavane
 2. Отказ на нотариуса да извърши нотариално удостоверяване, достъпно в: Правно-информационна система Апис
 3. Закон за задълженията и договорите, Обн. ДВ. бр.275 от 22 Ноември 1950г., Изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., достъпно на: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2121934337
 4. Граждански процесуален кодекс, Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., достъпно на: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135558368
 5. Закон за нотариусите нотариалната дейност, Обн. ДВ. бр.104 от 6 Декември 1996г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г., достъпно на: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2133897733
 6. Тълкувателно решение № 94 от 16.XII.1987 г., ОСГК., достъпно на: http://www.juen.bg/sp-vks/gpk/40027846.htm
 7. Определение № 373 от 19. 07.2017 г. на ОС – Пазарджик по в. ч. гр. д. № 497 от 2017 г., достъпно в: Правно-информационна система Апис
 8. Определение № 22 от 22. 11. 2016 г. на ОС – Варна по в. ч. гр. д. №1844/2016 г., достъпно в: Правно-информационна система Апис
 9. Определение № 70 от 07.02.2017 г. на ВнАС по в. ч. гр. д. №13/2017 г., достъпно в: Правно-информационна система Апис
 10. Определение № 175 от 29.05.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1962/2017г. , III г. о., ГК, докладчик  съдията Драгомир Драгнев, достъпно в: Правно-информационна система Апис