razrabotki

Нови тенденции в типологията на съвременното семейство

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - реферат

Съдържание:

  1. Същност и функции на семейството
  2. Типове семейства
  3. Видове възпитателни взаимодействия в семейството
  4. Социално-педагогически проблеми в семейството
  5. Същност и специфика на семейството като възпитателен фактор
  6. Приоритетна възпитателната функция в съвременното семейство  
  7. Специфика на възпитателните взаимодействия в семейството
  8. Детерминанти на възпитателните взаимодействия в семейството

 

Използвана литература:

  • Попова, Сн., Съвременност и възпитание. Университетско издание „Неофит Рилски“, Благоевград, 2002
  • Ячкова, М., Семейството в България между ХХ и ХХІ век /предпоставки, анализи, прогнози/, София:АССА-М, 2002