razrabotki

Нормативни актове

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

14 страници - курсова работа

Съдържание: 

  1. Увод
  2. Изложение

2.1. Строеж на нормативните актове

2.2.  Елементи на нормативните актове

2.3. Структуриране на нормативния акт.

2.3.1. Озаглавяване на членове

2.3.2.  Допълнителни разпоредби

2.4.  Влизане в сила на нормативните актове

2.5. Мотиви на нормативните актове

  1. Заключение

Литература:

  1. Закон за нормативните актове
  2. Конституция на Република България
  3. Колев, Т., Въведение в правото, С., 2005
  4. Лекционен курс на доц. д.р М. Станин, 2016
  5. Милкова Д., “Юридическа техника”, изд. “Сиби”, София, 2002 год.
  6. Спасов, Б., Съставяне на правни нормативни актове, С., 1999
  7. Ташев, Р., Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., 2010