Razrabotki

Нормативни основи на администрацията в Европейския съюз

Продажна цена Цена 30.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

11 страници - теоретична разработка                                           

Съдържание:

 • Характеристика на европейското административно пространство…
 • Наднационалните принципи и подчинените национални публични администрации…
 • Четири основни страни на Европейското административно пространство…
 • Източници и степен на сближаване между държавните администрации…
 • Европейско административно пространство като необходимост за управлението…
 • Ролята на Европейския съд за възникването на Европейското административно пространство…

 Използвана литература:

 • Величков, Ив., "Сигурността в административнотериториалната единица", Изд. „Екопринт”, С., 2006
 • Слатински Н. “Националната сигурност-аспекти,анализи, алтернативи”.С. 2004,
 • Стефанов, Г., „Теория на междунардната сигурност”, С., 2008.
 • Семков, А., Христев, Хр., Беноа-Ромер, Фл. „Записки по право на ЕС. С., 2009
 • Попова, Ж., Право на Европейския съюз. С., 2009