razrabotki

Обект на правно регулиране в правотворчеството

Продажна цена Цена 40.00 лв Редовна цена Единична цена  per 

С включен данък.

17 страници - курсова работа

Съдържание:

 1. Понятие за правотворческата дейност
 2. Обект на правно регулиране
 3. Обективното право като предпоставка за наличие на обекти на правно регулиране
 4. Правоотношение и правно регулиране в системата на правото
 5. Разлика между правен субект и обект на правно регулиране
 6. Съществен и необходим елемент на правното регулиране са
 7. Обобщение и заключение

Библиография:

 1. Колев, Т., Теория на правотвоческата дейност, С. 2006.
 2. Милкова, Д., Юридическа техника, С., 2004
 3. Радев, Д., Обща теория на правото, Лик, С., 2008
 4. Станин, М., Обект на правна действителност, 2009.